ABVV TKD










Wie zijn wij ?




Wij zijn de centrale van het ABVV die instaat voor de sectoren textiel, confectie, textielverzorging, diamant en enkele kleinere sectoren.

10 redenen om lid te worden van het ABVV

Nog geen lid van het ABVV? Ontdek dan snel alle diensten en voordelen voor ABVV-leden. Lees meer...


Klein verlet - algemene regeling


Klein verlet laat toe dat werknemers bij bijzondere gebeurtenissen afwezig blijven op het werk, met behoud van loon. Voor welke gebeurtenissen geldt klein verlet?


Klein verlet - afwijkende regelingen per sector


Klein verlet laat toe dat werknemers bij bijzondere gebeurtenissen afwezig blijven op het werk, met behoud van loon. Hieronder volgt per paritair comité een overzicht van de afspraken, die afwijken van de algemene regeling voor klein verlet. In vetjes staan de verschillen aangeduid met de gewone regeling. Het gaat hier vooral om klein verlet dat toegekend wordt in het geval van het aangaan van een samenlevingscontract, en om een uitgebreider klein verlet ingeval van overlijden van een partner of een kind.


PC 107.00: meester-kleermakers

- In geval van overlijden van de partner of van een kind van de werknemer of partner, heeft men recht op 5 dagen klein verlet.


PC 120.00: textiel

- In geval van overlijden van de partner of van een kind van de werknemer of partner, heeft men recht op 4 dagen klein verlet.

- De werknemer heeft bij het aangaan van een samenlevingscontract, recht op 2 dagen klein verlet.

- Het aangaan van een samenlevingscontract van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer geeft recht op klein verlet op de dag van het aangaan van het samenlevingscontract.


PC 120.01: textiel Verviers

- In geval van overlijden van de partner of van een kind van de werknemer of partner, heeft men recht op 4 dagen klein verlet.

- De werknemer heeft bij het aangaan van een samenlevingscontract, recht op 2 dagen klein verlet.


PC 120.02: vlas

- In geval van overlijden van de partner of van een kind van de werknemer of partner, heeft men recht op 5 dagen klein verlet.


PC 120.03: jute

- In geval van overlijden van de partner of van een kind van de werknemer of partner, heeft men recht op 5 dagen klein verlet.

- De werknemer heeft, bij het aangaan van een samenlevingscontract, recht op 2 dagen klein verlet.


PC 142.02: terugwinning van lompen

- In geval van overlijden van de partner of van een kind van de werknemer of partner, heeft men recht op 5 dagen klein verlet.

- De werknemer heeft bij het aangaan van een samenlevingscontract, recht op 2 dagen klein verlet.

- Het aangaan van een samenlevingscontract van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer geeft recht op klein verlet op de dag van het aangaan van het samenlevingscontract.


PC 311.00: grote kleinhandelszaken

- Voor de toepassing van de wetgeving op het klein verlet zullen de samenwonenden gelijkgesteld worden met de echtgenoten, op voorwaarde dat het bewijs wordt voorgelegd van samenwoning in hetzelfde domicilie.

- Eén dag klein verlet zal toegekend worden aan werknemers die verhuizen en dit op voorlegging van een getuigschrift van de gemeentelijke overheid.