ABVV TKDWie zijn wij ?

Wij zijn de centrale van het ABVV die instaat voor de sectoren textiel, confectie, textielverzorging, diamant en enkele kleinere sectoren.


10 redenen om lid te worden van het ABVV


Nog geen lid van het ABVV? Ontdek dan snel alle diensten en voordelen voor ABVV-leden. Lees meer...


op internet abvvtkd.be HELP

trefwoorden: betaald educatief verlof brugpensioen CAO's gezin en arbeid index interim internationale solidariteit jobstudent klein verlet lonen maaltijdcheques overbruggingsploegen pensioen pesten op het werk schoolverlater stress tijdskrediet vakantie vervoerskosten werkloosheid ziekte

bedrijfsdossiers: Balta Beaulieu Bekaert Textiles Descamps Desso Initial IVC JBC Libeco-Lagae Masureel Ontex Santens Sioen Sterima Van de Velde

sectornieuws: Confectie Diamant Strijkateliers Textiel Textielrecuperatie Wasserijen


Uit het nieuws

Meer nieuws op de website voor syndicalisten

VRT, 20-12-2013, Vlaamse regering trekt activering 50-plussers op van 58 naar 60 jaar

Het Laatste Nieuws, 20-12-2013, ABVV: "Minister Muyters vergaloppeert zich"

NRC, 20-12-2013, Verhoging minimumloon vernietigt geen banen, maar creëert ze

VRT, 20-12-2013, Eén op de vier Belgische jongeren is werkloos

Het Nieuwsblad, 19-12-2013, Overlevingspensioen wordt overgangsuitkering

Het Nieuwsblad, 19-12-2013, Niet tegen Europa, voor een ander Europa

De Standaard, 18-12-2013, Crombez: ‘Fraude is zo Belgisch als frieten’

Het Laatste Nieuws, 18-12-2013, Transportarbeiders voeren actie tegen CAO-onderhandelingen

Het Nieuwsblad, 18-12-2013, Vlaamse overheid zoekt drie miljoen bij frauderende vlasboeren

De Morgen, 18-12-2013, Minnelijke schikking is de oplossing, niet het probleem

Het Laatste Nieuws, 17-12-2013, Topmagistraat Cassatie is klassejustitie beu

Engineeringnet, 17-12-2013, Ford toeleverancier Autoneum investeert in turnaround productie

De Morgen, 17-12-2013, Vlaamse regering trekt 125 miljoen uit voor lastenverlagingen

De Standaard, 17-12-2013, Bonden willen dat lastenverlagingen doelmatig ingezet worden

Het Nieuwsblad, 17-12-2013, Laaggeschoolde Vlaamse jongeren hebben dubbel zoveel kans op werkloosheid

De Morgen, 17-12-2013, Rood leeft, want rood moest dood

Het Nieuwsblad, 16-12-2013, Proces Osta Carpets: het gaat hier niet om een winkeldiefstalletje

KLIK HIER OM OUDERE NIEUWSBERICHTEN TE RAADPLEGEN

De vakbond, dat zijn wij

20/12/2013

Vanaf vandaag wordt deze website van ABVV TKD niet meer bijgewerkt. Actuele informatie vindt u voortaan op de website www.accg.be. De laatste bijdrage op deze website stelt onze militanten centraal. Misschien vindt u zichzelf terug in dit filmpje van een massale textielbetoging van enkele jaren geleden.
Textiel: sectoraal akkoord 2013-2014

20/12/2013

In de textielsector werden de CAO's ondertekend. Hierdoor worden alle systemen van brugpensioen tot eind 2014 verlengd. Het brugpensioen op 56 jaar/lange loopbaan en het brugpensioen op 58 jaar/zware beroepen worden zelfs verlengd tot eind 2015. Klik hier voor een overzicht van alle brugpensioenstelsels.


Syndicale premie textiel

20/12/2013

De syndicale premie textiel wordt op maandag 30 december 2013 betaald.


We willen geen Europa zonder sociale regels: teken de petitie

18/12/2013

In de REFIT-mededeling van 2 oktober kondigde de Europese Commissie aan dat ze geen initiatieven meer zal nemen m.b.t. veiligheid en gezondheid op het werk, ook daar waar onder Europese gesprekspartners akkoorden gevonden werden. De Europese Commissie wenst blijkbaar allerlei Europese sociale wetgeving af te schaffen omdat ze die een administratieve last vindt. Dat klopt niet met haar opdrachten in de Europese verdragteksten rond het bevorderen van veiligheid en gezondheid op het werk, en het versterken van de sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers. Samen met ACV en ACLVB lanceert het ABVV een petitie om op deze beslissing terug te komen. Klik hier om deze petitie te ondertekenen.


Jongeren niet straffen omdat ze geen werk vinden

16/12/2013

Tienduizenden jongeren verliezen hun uitkering in 2015. Het Vlaams ABVV eist de afschaffing van deze absurde en onrechtvaardige maatregel. Lees meer...

Lees ook: VRT, 16-12-2013, Tienduizenden jongeren verliezen in 2015 uitkering


Ontslagen werknemers: syndicale mobilisatie loont

16/12/2013

Een nieuw Koninklijk Besluit dat van kracht werd op 1 november, schreef voor dat vergoedingen die een werkgever bij ontslag moet uitbetalen, als loon beschouwd moeten worden. Die vergoedingen mogen bijgevolg niet gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering. Het ABVV heeft alles in het werk gesteld om die maatregel te laten afschaffen. En is daarin geslaagd. Alle vergoedingen die een werknemer in het kader van een ontslag ontvangt, kunnen met werkloosheidsuitkeringen gecumuleerd worden en dit met terugwerkende kracht. Lees meer...


Syndicale premie textielrecuperatie (PC 142.02)

16/12/2013

Om recht te hebben op een syndicale premie moet je in dienst zijn op 31 december 2013, of afgedankt zijn in de loop van 2013 en op 31 december nog steeds werkloos of op (brug)pensioen zijn. De syndicale premie bedraagt €135 in 2013. Je werkgever moet je de kaart "syndicale premie en aanvullende werkloosheidsuitkeringen" voor 31 januari 2014 overhandigen. Je moet deze afgeven aan de vakbond. Bij tijdelijke werkloosheid wordt een aanvullende toelage betaald. Deze bedraagt €4 per dag tijdelijke werkloosheid, met een maximum van 75 dagen.


Rapport CRB over loonverschil geeft werknemers gelijk

12/12/2013

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) publiceert jaarlijks een rapport over de loonkloof tussen België en zijn 3 referentiebuurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland). Verre van de 16,5% die de werkgeversvertegenwoordigers als loonkloof naar voor schuiven, schat de CRB de loonkloof voor 2014 op 3,8%. Lees meer... Lees ook: Het Laatste Nieuws, 12-12-2013, Loonkloof in België neemt af tot 3,8 procent in 2014


Eddy Van Lancker - een textilien op brugpensioen

11/12/2013

Sinds vorige week is Eddy Van Lancker op brugpensioen. Op 14-jarige leeftijd begon hij te werken bij het textielbedrijf Prado. Op 22-jarige leeftijd werd hij er delegee voor het ABVV. In 1989 werd hij secretaris voor ABVV Textiel-Kleding-Diamant in Kortrijk. Later werd hij provinciaal secretaris en nationaal secretaris van het ABVV. Wat volgt is een kort overzicht van zijn (textiel-)loopbaan.

Het Nieuwsblad, 22-5-2006, Nieuwe ABVV-topman werkt sinds zijn 14de

Het Nieuwsblad, 3-7-2009, ABVV nagelt racistische bedrijven aan schandpaal

De Morgen, 18-9-2009, 111 jobs op de tocht bij Prado

Indymedia, 24-9-2009, Eddy Van Lancker (ABVV) boos bij de sluiting van Prado (foto rechts)

Indymedia, 24-9-2009, Kortrijks textielbedrijf Prado schrapt 111 banen (interview met Jan Rigolle) (foto links)

De Morgen, 2-6-2010, Rudy De Leeuw en Anne Demelenne herkozen bij ABVV

Het Nieuwsblad, 29-2-2012, Vakbonden manifesteren voor sociaal Europa

De Morgen, 29-11-2013, Federaal ABVV-secretaris Van Lancker met brugpensioen

Het Nieuwsblad, 4-12-2013, Eddy Van Lancker: ‘De textielsector heeft zichzelf kapotgemaakt’


Stop sociale dumping!

09/12/2013

Enkele honderden ABVV-militanten hebben (samen met hun collega’s van het ACV) deze morgen actie gevoerd aan het Schumanplein in Brussel. Bekijk het VRT-verslag.

Lees ook:  VRT, 9-12-2013, Vakbonden voeren actie tegen sociale dumping

De Morgen, 9-12-2013, EU-lidstaten bereiken akkoord over aanpak sociale dumping


Nieuwe agenda 2014

09/12/2013

De nieuwe agenda 2014 is nu beschikbaar. Hij bevat opnieuw nuttige informatie over de voordelen die worden betaald in de sector waar je werkt en over de belangrijkste collectieve arbeidsovereenkomsten die er van toepassing zijn. Voor de sectoren textiel, textielverzorging, kleding en diamant is er een aparte agenda. Een aanvulling is voorzien voor de sectoren textielrecuperatie, vlasbereiding en jute. Meer informatie hieromtrent vind je in de rubriek sectorreglementering.


Sectorale akkoorden 2013-2014

09/12/2013

Inmiddels werd in verschillende sectoren een sectoraal akkoord afgesloten. Dit is het geval voor de meester-kleermakers, het vlas, de jute, de haarsnijderijen, het bont, de pelslooierijen en de diamant (zie overzicht sectorakkoorden). In verschillende sectoren werden ook de akkoorden voor brugpensioen verlengd (zie overzicht brugpensioen).


Stop sociale dumping

05/12/2013

Vandaag worden nog elke dag duizenden gedetacheerde werknemers op een massale schaal uitgebuit. De buitenlandse werkgevers die werknemers naar België uitsturen of detacheren, leven de regels van het Belgisch arbeidsrecht en de richtlijnen van Europa niet na. De werknemers worden onderbetaald en moeten in erbarmelijke omstandigheden werken en leven. De malafide werkgevers organiseren onmenselijke en onwettelijke concurrentie met de werkgevers die wel alle regels naleven. Daarom ondersteunt het ABVV de actie die uitgaat van de EFBH (Europese Federatie voor Bouw en Hout). Deze actie gaat door op maandag 9 december in Brussel. Lees meer...

Teken de petitie tegen sociale dumping in de transportsector.


Hoog tijd voor een taks op financiële transacties

04/12/2013

Steun de campagne van de Europese vakbonden voor een financiële transactietaks, een belasting om speculatie tegen te gaan. Lees meer...

Teken de petitie op www.financialtransactiontax.eu (er is geen Nederlandse versie).


Ontex Eeklo werft aan met Open kijkavond op 13 december

04/12/2013

In 2014 wordt bij Ontex vier miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe productielijn voor ultra dunne maandverbanden. De opstart van deze productielijn is voorzien in de zomerperiode. Door de grotere vraag en de opstart van de nieuwe productielijn is Ontex Eeklo op zoek naar 25 nieuwe medewerkers. Op vrijdag 13 december stelt Ontex Eeklo de deuren open voor mogelijke nieuwe collega’s en alle andere geïnteresseerden van 16 uur tot 19.30 uur. Meer informatie vind je op www.ontexkijkavond.be.

Lees ook: Het Nieuwsblad, 3-12-2013, Ontex breidt uit: 25 nieuwe jobs


Reactie van het ABVV op het relanceplan

03/12/2013

Het ABVV is tevreden over het feit dat de koopkracht van de lage en de middenlonen zal verhogen dankzij de btw-verlaging op elektriciteit. Het ABVV stelt echter ook vast dat de regering opnieuw relance verwart met bijdrageverminderingen voor de ondernemingen zonder concrete doelstellingen wat betreft het creëren van banen en investeringen aan werkgeverszijde. Lees meer...

Lees ook: VRT, 29-11-2013, Federale regering eens over btw-verlaging voor stroom

Het Nieuwsblad, 2-12-2013, Zwakke loonontwikkeling Duitsland droeg bij aan eurocrisis


Textielverzorging (PC 110): indexering van de lonen

29/11/2013

In de textielverzorging (wasserijen) wordt een indexaanpassing doorgevoerd. De lonen stijgen met 1,04% vanaf 1 januari 2014. Raadpleeg hier het nieuwe loonbarema.


Jute (PC 120.03): sectoraal akkoord

29/11/2013

In de jute werd een sectoraal akkoord afgesloten voor de periode 2013-2014. Download het pamflet met de belangrijkste krachtlijnen van dit akkoord.


Sectorale CAO diamant

28/11/2013

In de diamant werd een sectoraal akkoord afgesloten voor de periode 2013-2014. Wat houdt dit akkoord in?

- Het brugpensioen op 58 jaar werd verlengd tot 31/12/2014.

- De bijdrage voor het Sectoraal Pensioenfonds wordt verhoogd met 1% vanaf 01/01/2014.

- De cao’s van bepaalde duur werden verlengd tot 31/12/2015 (anciënniteitspremies, aanvullende scholingsovereenkomsten, vervoerkosten, aanvullende werkloosheidsvergoedingen +50-jarigen, maaltijdcheques, cadeaucheques).


Syndicale premie confectie (PC 109)

28/11/2013

De syndicale premie confectie wordt volgende maand betaald door het Sociaal Fonds. De attesten werden in juni door het sociaal fonds verstuurd. Dit attest moest u binnenbrengen bij het ABVV. Neem contact op met je vakbondssecretaris indien je recht hebt op een premie, maar geen attest ontvangen hebt. Klik hier voor meer informatie over de syndicale premie confectie.


Sectorale CAO textiel: ontwerpakkoord

28/11/2013

In de textiel werd een ontwerpakkoord onderhandeld voor een sectorale CAO 2013-2014. Dit ontwerp zal voorgelegd worden aan de vakgroep die doorgaat op 12 december.


Het draagvlak van de sociale zekerheid

28/11/2013

De socialistische mutualiteit heeft een onderzoek gedaan naar de houding van de Vlaming ten aanzien van de sociale zekerheid. Wat blijkt daaruit? Vlamingen zien de sociale zekerheid als een prachtige instelling die voorkomt dat heel wat mensen in de miserie zitten. Het draagvlak voor de verzorgingsstaat is zelfs groeiende. Maar Vlamingen wantrouwen sociale fraude en menen dat heel wat mensen die het niet verdienen, steun krijgen. Klik hier om het rapport te lezen.

Lees ook: De Standaard, 27-11-2013, ‘Veel mensen met uitkering verdienen die eigenlijk niet’


ABVV Textiel-Kleding-Diamant - statutair congres - fotoreportage

26/11/2013

Kamiel Kelders, een amateurfotograaf én militant van de Algemene Centrale heeft een mooie fotoreportage gemaakt van het congres. Klik hier om de fotoreportage te openen.ABVV Textiel-Kleding-Diamant - statutair congres - videoreportage

25/11/2013

Tussenkomsten op het congres op volgende video:

Patrick De Backer - verwelkoming: 00:00

Dominique Meyfroot over het activiteitsverslag: 01:00

John Colpaert over het activiteitsverslag: 03:00

Stemming over het activiteitsverslag: 04:15

Dominique Meyfroot over het integratieproject met de AC: 04:45

Raf Cobos - reactie namens de afdeling Waregem: 06:45

Patrick Vanderbeke - reactie namens de afdeling Kortrijk-Menen: 07:15

Overhandiging aandenken namens de afdeling Kortrijk-Menen: 08:30

Marcella Bocquaert - reactie namens de vrouwencommissie: 09:00

Rose-Anne Demets - reactie namens de vrouwencommissie: 09:25

Marleen Deleu - reactie namens de vrouwencommissie: 09:35

Paul Verbauwhede - reactie namens de afdeling Tielt: 10:00

Fabrice Delahaye - reactie namens de afdeling Moeskroen-Doornik: 10:55

Antwoord op de tussenkomsten door John Colpaert: 11:40

Stemming over het integratieproject: 13:00

Antwoord van Dominique Meyfroot: 13:20

Fabrice Delahaye - slotwoord: 13:55Algemene Centrale weer grootste binnen ABVV

22/11/2013

Door de integratie van ABVV Textiel-Kleding-Diamant wordt de Algemene Centrale opnieuw de grootste binnen het ABVV. Deze samensmelting vormt een aanzet voor een grondige hertekening van de structuren van de socialistische vakbond. Door de invoering van een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden zullen verschillende centrales zich moeten herorganiseren in het kader van het sectorsyndicalisme, waarbij het onderscheid tussen arbeiders en bedienden binnen de organisatie wegvalt.

Lees hieromtrent: Gazet van Antwerpen, 22-11-2013, Algemene Centrale ABVV en ABVV Textiel, Kleding & Diamant fusioneren

De Tijd, 22-11-2013, Algemene Centrale weer grootste binnen ABVV

Het Belang van Limburg, 14-11-2013, Urbain wil aantal ABVV-vakbondscentrales halveren


Algemene Centrale van het ABVV en ABVV Textiel-Kleding-Diamant smelten samen tot één grote vakbondscentrale

22/11/2013

De Algemene Centrale van het ABVV en ABVV Textiel-Kleding-Diamant gaan over tot een fusie en zullen vanaf 1 januari 2014 één grote vakbondscentrale van het ABVV worden. Die fusie werd goedgekeurd op vrijdag 22 november. Voor de middag hielden 150 afgevaardigden van ABVV Textiel-Kleding-Diamant een congres waarop ze de integratie in de Algemene Centrale van het ABVV en de ontbinding van hun centrale goedkeurden. Na de middag werd de samensmelting met de Algemene Centrale van het ABVV bezegeld op een fusiecongres, in aanwezigheid van 400 deelnemers. Lees meer...


KLIK HIER OM OUDERE BERICHTEN TE RAADPLEGEN


Loonsverhogingen en indexaanpassingen


In dit overzicht wordt per paritair comité (P.C.) de meest recente of de eerstvolgende loonaanpassing weergegeven.


P.C. Sector Wijziging Datum
107.00 meester-kleermakers indexering van de lonen (+2%) 1-8-2013
109.00 confectie indexering van de lonen (+0,72%) 1-10-2013
110.00 textielverzorging indexering (+1,04%) 1-1-2014
120.00 textiel indexering van de lonen (+2%) 1-10-2012
120.01 textiel Verviers indexering van de lonen (+2%) 1-10-2012
120.02 vlas indexering van de lonen (+€0,0372/uur) 1-7-2013
120.03 jute indexering van de lonen (+0,71%) 1-7-2013
142.02 lompen indexering van de lonen (+2%) 5-11-2012
148.01 haarsnijderijen indexering van de lonen (+0,33%) 1-10-2013
148.03 bont indexering van de lonen (+2%) 1-6-2012
148.05 pelslooierijen indexering van de lonen (+€0,0372/uur) 1-10-2013
311.00 grote kleinhandelszaken indexering van de lonen (+2%) 1-11-2012
322.01 dienstencheques indexering van de lonen (+2%) 1-2-2013
324.00 diamant indexering van de lonen (+2%) 3-12-2012